آموزش و تدریس تار و سه تار کرج گلشهر (آموزشگاه، خصوصی)


. مشاورۀ رایگان

. در همۀ سطوح و برای همۀ سنین

.در نظر گرفتن شیوه ای منحصر به فرد برای آموزش هر هنرجو به تناسب ویژگی ها، توانایی ها و علائق شخصی

زیر نظر اساتید مجرب


تماس: 

09361890088

026-3353070


/ 0 نظر / 34 بازدید