تدریس و آموزش تار و سه تار کرج

تدریس و آموزش تار و سه تار در تهران و کرج. یک جلسه مشاوره رایگان..مبتدی، پیشرفته. تلفن:09361890088

آموزش و تدریس تار و سه تار در کرج

""سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن / من برده ام به باده فروشان پناه ازو"" ............................................................................................... "آموزش تار و سه تار" ــ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

آموزش و تدریس تار و سه تار در کرج

""سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن / من برده ام به باده فروشان پناه ازو"" ............................................................................................... "آموزش تار و سه تار" ــ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
2 پست
دی 96
1 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
5 پست
تار_کرج
1 پست